Stadnina Koni Liski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Liskach- z siedzibą w Liskach prowadzi działalność w zakresie:

- hodowli koni rasy wielkopolskiej o pochodzeniu trakeńskim i  wschodniopruskim (stado około 140 szt. w tym 40 klaczy matek)

- chowu bydła mlecznego, (stado około 278 szt. w tym 176 krów)

- chowu bydła mięsnego rasy Limousine, ( stado około 138 Szt. w tym 53 krów)

- towarowej produkcji roślinnej, (zasiewy około 1 435 ha)

- działalności usługowej, głównie w zakresie utrzymania koni.

Otwarcie granic oraz kryzys gospodarczy bezpośrednio przeniósł się na efekty gospodarcze hodowli koni. Wahania cen na rynkach , załamanie rynku koni sportowych i rekreacyjnych oraz znaczne ograniczenie handlu koni w całej Europie bezpośrednio odbiło się na rynku w Polsce. Mimo osiągnięć tutejszej hodowli coraz trudniej jest znaleźć nabywcę na konie w dobrej cenie mimo wysokich wyników w „próbach dzielności”.

Konie sprzedawane są indywidualnym hodowcom, pochodzącym głównie z Polski na aukcjach koni organizowanych w Stadninie.

Mleko sprzedawane jest na podstawie umowy kontraktacyjnej do mleczarni w Grajewie, z którą Stadnina współpracuje już od r. 31.01.2006 r. Spółka ze względu na położenie i stosunkowo małą ilość mleka ma ograniczoną możliwość zmiany odbiorcy mleka.

Produkty roślinne wyprodukowane w Stadninie cieszą się dużym powodzeniem ze względu na dobrą jakość i jednolitość partii.

Produkty sprzedawane są na podstawie umów jednorocznych lub doraźnie w zależności od sytuacji rynkowej. Większość sprzedawana jest w trakcie i bezpośrednio po żniwach, a pozostała część jest sprzedawana wiosną przyszłego roku. Rozłożenie w czasie zabezpiecza Spółkę przed stratami wynikającymi z okresowych wahań cen.

Działalność Spółki została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wydział v Gospodarczy w dniu 08.08.1995 rok Rej, II-886/95 Rejestr Handlowy Dział B Nr.1826 .

Na dzień 31.12.2015 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 8 206 500 złotych i dzielił się na 16 413 udziałów każdy o wartości 500 złotych. W roku 2015 nie nastąpiła zmiana kapitału zakładowego. Właścicielem 100% udziałów jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Spółka posiada NIP 743-10-03-716 nadany przez Urząd Skarbowy w Bartoszycach dnia 17 sierpnia 1995 roku, oraz REGON 510327545 nadany przez GUS.

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony .

Informacje o firmie

News

Zapytanie ofertowe o ceną zakupu nasienia buhajów rasy HF.

Zarząd Stadniny Koni Liski Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę nasienia buhajów rasy HF.

News
News

OFERTA PRACY - ZOOTECHNIK

Stadnina Koni Liski Sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko Zootechnik ds. hodowli bydła

News
News

Koszenie kukurydzy na kiszonkę

Zarząd Stadniny Koni Liski zaprasza do składania ofert na usługę koszenia kukurydzy na kiszonkę

News
News

Koszenie kukurydzy na ziarno

Zarząd Stadniny Koni Liski zaprasza do składania ofert za koszenie kukurydzy na ziarno

News

Zobacz więcej