Stadnina Liski

o firmie

Stadnina Koni w Liskach

Stadnina Koni Liski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Liskach- z siedzibą w Liskach prowadzi działalność w zakresie:

– hodowli koni rasy wielkopolskiej o pochodzeniu trakeńskim i  wschodniopruskim (stado około 140 szt. w tym 40 klaczy matek)

– chowu bydła mlecznego, (stado około 278 szt. w tym 176 krów)

– chowu bydła mięsnego rasy Limousine, ( stado około 138 Szt. w tym 53 krów)

– towarowej produkcji roślinnej, (zasiewy około 1 435 ha)

– działalności usługowej, głównie w zakresie utrzymania koni.

Otwarcie granic oraz kryzys gospodarczy bezpośrednio przeniósł się na efekty gospodarcze hodowli koni. Wahania cen na rynkach , załamanie rynku koni sportowych i rekreacyjnych oraz znaczne ograniczenie handlu koni w całej Europie bezpośrednio odbiło się na rynku w Polsce. Mimo osiągnięć tutejszej hodowli coraz trudniej jest znaleźć nabywcę na konie w dobrej cenie mimo wysokich wyników w „próbach dzielności”. Konie sprzedawane są indywidualnym hodowcom, pochodzącym głównie z Polski na aukcjach koni organizowanych w Stadninie. Mleko sprzedawane jest na podstawie umowy kontraktacyjnej do mleczarni w Grajewie, z którą Stadnina współpracuje już od 31.01.2006r.

 Spółka ze względu na położenie i stosunkowo małą ilość mleka ma ograniczoną możliwość zmiany odbiorcy mleka.

Produkty roślinne wyprodukowane w Stadninie cieszą się dużym powodzeniem ze względu na dobrą jakość i jednolitość partii.

Produkty sprzedawane są na podstawie umów jednorocznych lub doraźnie w zależności od sytuacji rynkowej. Większość sprzedawana jest w trakcie i bezpośrednio po żniwach, a pozostała część jest sprzedawana wiosną przyszłego roku. Rozłożenie w czasie zabezpiecza Spółkę przed stratami wynikającymi z okresowych wahań cen.

Działalność Spółki została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wydział v Gospodarczy w dniu 08.08.1995 rok Rej, II-886/95 Rejestr Handlowy Dział B Nr.1826 .

Na dzień 31.12.2015 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 8 206 500 złotych i dzielił się na 16 413 udziałów każdy o wartości 500 złotych. W roku 2015 nie nastąpiła zmiana kapitału zakładowego. Właścicielem 100% udziałów jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Spółka posiada NIP 743-10-03-716 nadany przez Urząd Skarbowy w Bartoszycach dnia 17 sierpnia 1995 roku, oraz REGON 510327545 nadany przez GUS.

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony .