PRZETARG!!

Zarząd Stadniny Koni Liski zaprasza do składania ofert na wykonanie prób glebowych na gruntach Spółki wiosną 2019r.


Zakres wykonania poboru prób glebowych:
1.Rejestrację przy użyciu odbiornika GPS obrysu granic działek rolnych wraz z wyłączeniami.
2. Precyzyjne pobranie gleby automatem hydraulicznym zamontowanym na lekkim samochodzie terenowym.
3. Wykonanie 5 map zmienności i zasobności glebowej w badane składniki pokarmowe (P, K, Mg).
4. Wykonanie mapy powierzchni działek rolnych
5. Min. 16 nakłuć niezależnie od powierzchni z jakiej pobierana jest gleba max 4ha
6. Wszystkie mapy dostarczane są w postaci cyfrowej oraz drukowanej.
7. Dostarczenie plików SHP, w celu wykorzystania przy ponownym pobieraniu gleby oraz w oprogramowaniu rolniczym i urządzeniach rolnictwa precyzyjnego.
8. Analizę gleby w akredytowanym laboratorium OSCHR.
9. Wykonanie w/w usługi zgodnie z Polską Normą PN-R-04031-97

Informacje ogólne:
1. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty.
3. zamawiający nie udziela informacji na temat przebiegu postępowania.
4. Wybrany oferent zostanie poinformowany o zakończeniu postępowania.
5. Oferty należy składać do 15 lutego 2019 roku